top of page

פרויקטים

אנחנו פועלים כבר למעלה מארבע שנים בשיתוף עם עובדי ומובילי המועצה המקומית חריש על מנת לסייע ולהשפיע על אופי העיר, כך שערכי הקהילה והקיימות יוטמעו בתוכניות כבר מהשלב הראשון. הפעילות מתפרסת על פני מספר תחומים כשהמשמעותיים ביניהם מפורטים בטבלה
אנחנו שמחים שמצאנו דלת פתוחה אצל בעלי התפקידים במועצה שאימצו את ערכי הקיימות (סביבה, קהילה, כלכלה מקומית) וביחד אנו מעצבים את אופי העיר החדשה

ברצוננו להודות לארגון ארץעיר על לווי קהילתי ותמיכה בגיוס משאבים שתומכים בעשייה שלנו בחריש

שכנות טובה
שכנות טובה

דורון מנחה מפגש של שכנות טובה בקהילה

press to zoom
גינה קהילתית
גינה קהילתית

מעוז בהקמה של הגינה הקהילתית

press to zoom
פגישה עם ראש המועצה
פגישה עם ראש המועצה

press to zoom
שכנות טובה
שכנות טובה

דורון מנחה מפגש של שכנות טובה בקהילה

press to zoom
1/5
bottom of page