top of page

קהילת ירוק בעיר

הקהילה שלנו 

קהילת ירוק בעיר נוסדה בשנת 2012 ויש בה א/נשים מתחומי הקיימות והסביבה אשר התאגדו יחד ורכשו דירות בבניין מגורים משותף בעיר החדשה חריש. אנחנו מבקשים ליצור לעצמנו אלטרנטיבה לדרך החיים המוכרת והנפוצה, שיש בה נפרדות וניכור ולהתגורר בעיר בצורה הרבה יותר קהילתית ואקולוגית. בשעה טובה עברנו לבניין בספטמבר 2020.

החזון שלנו 

כיום רב האוכלוסיה בישראל חיה בערים. ערים הם פתרון מקיים יותר, אולם החיים בעיר יכולים ליצור שלל בעיות סביבתיות וחברתיות. לתפיסתנו, חסרים בישראל מודלים לחיים עירוניים בני קיימא, שמעגנים בתוכם גם תפיסה סביבתית וגם קהילתית. אנחנו מעוניינים שהבניין בו נגור יהווה מודל מעשי ויומיומי לחיים כאלו ויאפשר לאנשים נוספים לראות דוגמה חיה ומעוררת השראה, כיצד לחיות בעיר בצורה בריאה, חסכונית במשאבים, קהילתית ומספקת יותר

bottom of page